Niniejsza strona umożliwia odbiór i zapis wyników oraz podpisu elektronicznego.
1. Proszę podać dane identyfikacyjne pacjaenta (PESEL, nazwisko, imię).
2. Proszę podać numer badania otrzymany w rejestracji.
3. Po wypełnieniu wymaganych danych proszę:
- nacisnąć przycisk “Pobierz wynik” aby odebrać wynik badania,
- a następnie “Pobierz podpis” aby pobrać elektroniczny podpis wyniku.
  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed