VDRL

Opis:
To test przesiewowy, który ma na celu wykryć u pacjenta ewentualne zakażenie kiłą. Jest to test, który zaliczany jest do klasycznych nieswoistych odczynów serologicznych. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie w krwi pacjenta przeciwciała świadczącego o zakażeniu kiłą. Wyniki dodatnie wymagają weryfikacji.

Przygotowanie:


Wskazania:


  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed