RPPK.01.04.01-18-1110/16


 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

BENEFICJENT:

SPECMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  

UL. PADEREWSKIEGO 4, 38 – 400 KROSNO

PROJEKT NR:

RPPK.01.04.01-18-1110/16

TYTUŁ PROJEKTU:  

Wzrost konkurencyjności firmy SPECMED sp. z o.o. w wyniku wdrożenia nowej generacji usług opiekuńczych.

OKRES REALIZACJI:

16.04.2018 r. – 30.09.2020 r.

 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna  i innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałania 1.4.1 Dotacje Bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

 

CELE PROJEKTU:                 

 Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności Firmy Specmed Sp. z o.o. poprzez wdrożenie usług opiekuńczych, połączonych z systemem kontroli zachowania i komputerowo wspomaganą aktywizacją osób starszych.

 Cele szczegółowe służące realizacji celu głównego to:

 • wzrost innowacyjności firmy Specmed jak i całego województwa podkarpackiego poprzez uruchomienie, co najmniej na skalę europejską innowacyjnych usług opiekuńczych,
 • poprawa zdolności komercjalizacji wyników własnej działalności badawczo - rozwojowej w zakresie tworzenia nowych usług kierowanych na rynek krajowy jak i europejski,
 • zwiększenie zastosowania nowoczesnych technologii w tym technologii informatycznych, jako narzędzi aktywizacji dążącej do polepszenia, jakości funkcjonowania osób starszych,
 • wzrost jakości życia osób starszych,      
 • wzrost zatrudnienia na terenie wiejskim.

Specmed sp. z o.o. w wyniku realizacji projektu zamierza wprowadzić na europejski rynek nowe innowacyjne na skalę międzynarodową usługi: usługi opiekuńcze, połączone z systemem kontroli zachowania i komputerowo wspomaganą aktywizacją osób starszych. W wyniku realizacji projektu Beneficjent zaoferuje usługi do nowej grupy odbiorców: osób w podeszłym wieku w kraju i Europie.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja projektu wpłynie na:

 • zaproponowanie klientom nowej innowacyjnej usługi opiekuńczej na miarę XXI wieku świadczonej na dostosowanym do tego celu obiekcie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • wzrost zdolności usługowej firmy tj. możliwość świadczenia większej ilości usług,         
 • zwiększenie ilości klientów,
 • rozszerzenie geograficzne działalności firmy,
 •  uniezależnienie się od dotychczasowej działalności usługowej,
 •  komercjalizację pozytywnie zakończonych prac B+R,
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, co przełoży się na poprawę wizerunku firmy oraz wzrost konkurencyjności całej gospodarki regionu,
 • zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie Beneficjenta.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:  12 141 010,20 PLN

 

 DOFINANSOWANIE Z UE: 5 205 824,81 PLN 

  

OSOBA DO KONTAKTU:

MAŁGORZATA GROCHMAL  

SPECMED sp. z o.o.

Ul. Paderewskiego 4, 38 – 400 Krosno

T: +48 13 43 668 02

E: projektue@specmed.pl       www.specmed.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 1.4.1 Dotacje Bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020.

 • plustax
 • narodowy fundusz zdrowia
 • zip
 • investland
 • krosnomed