Dostępność


Banner dostępność

SPECMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 595 012,29 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z między innymi:

 1. Windy osobowej.
 2. Miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi  potrzebami.
 3. Podjazdu dla osób z szczególnymi potrzebami pozwalającego na swobodne korzystanie z windy.
 4. Gabinetów lekarskich i zabiegowych wyposażonych w niezbędny sprzęt dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym mobilny apartat EKG.
 5. Pętli induktofonicznych podczas rejestracji.
 6. Zestawów komputerowych z programem udźwiękawiająco - powiększającym dla potrzeb rejestracji.
 7. Profesjonalnej lupy dla potrzeb osób słabowidzących. 
 8. Centrali VOIP do komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 9. Pomocy tłumacza języka migowego online.
 10. E-rejestracji dedykowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 11. Pomocy asystenta osoby o indywidualnych potrzebach.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

 

Deklaracja dostępności

 • plustax
 • narodowy fundusz zdrowia
 • zip
 • investland
 • krosnomed