POIR.03.03.03-18-0008/16


Specmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krośnie ul. Paderewskiego 4, 38-400 Krosno realizuje projekt:

„Budowanie pozycji Szpitala św. Jana na międzynarodowym rynku turystyki medycznej”.

Zadanie realizowane jest w ramach programu:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-18-0008/16

Wartość projektu, w tym:

kwota brutto     868 200,00 PLN

kwota netto      868 200,00 PLN

wartość wydatków kwalifikowanych     868 200,00 PLN

Celem realizacji projektu będzie wykreowanie polskiej, silnej marki, która ma być rozpoznawalna na świecie i kojarzona przez to z krajem pochodzenia poprzez udział w barażowym programie promocji, promowaniu usług oraz promowaniu Marki Polskiej Gospodarki.

  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed