2022-07-08

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

OD 18.07 RUSZA PRYWATNA PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ!

W każdy poniedziałek, począwszy od 18.07 w godzinach 16:00-19:00 działa prywatny gabinet chirurgiczny dr n. med. Pawła Bernata. Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem 13 43 97 100 lub 13 43 97 144. Pan Doktor przyjmuje w gabinecie nr 142.

Zapraszamy do zapisów!

Chirurgia naczyniowa - która grupa pacjentów jej potrzebuje?

Choroby żył 

Kobiety po 25 roku życia zwykle zgłaszają dolegliwości w związku z nieprawidłowo działającym układem żył kończyn dolnych. Najczęściej jest to przewlekła niewydolność żylna, choroba której objawami są tkz. pajączki naczyniowe (teleangiectazje), żylaki, obrzęk kończyn dolnych, trudno gojące się rany (owrzodzenia) czy zakrzepica żylna. Dla wielu pacjentek dolegliwości we wczesnym okresie choroby mają charakter natury kosmetycznej i stanowią ograniczenie np. w trakcie lata np. na pływalni czy plaży. W kolejnych stadiach choroby żylnej pacjenci zgłaszają znaczny dyskomfort kończyn dolnych zwłaszcza w godzinach wieczornych. Mężczyźni zgłaszają się do chirurga naczyniowego zwykle w bardziej zaawansowanym stadium choroby, z bólem w okolicy żylaków, objawami zakrzepicy żylnej lub brakiem gojenia ran kończyn dolnych. Współczesna chirurgia naczyniowa obejmuje szeroki zakres metod stosowanych w chorobach żył w trybie 1 dnia jak i hospitalizacji. Są to zabiegi małoinwazyjne jak skleroterapia, ablacja wewnątrzżylna z użyciem lasera (EVLT) czy energii o częstotliwości fali radiowej (RFA), miniflebectomia czy tkz. operacje klasyczne żylaków kończyn dolnych. 

Choroby tętnic

Dominującą grupą są tu starsi pacjenci z objawami miażdżycy tętnic obwodowych, palacze tytoniu lub obciążeni genetycznie. Najczęściej zgłaszają się z bólem kończyn dolnych podczas chodzenia (chromaniem przestankowym) w związku z niedostatecznym dopływem krwi do mięśni co ogranicza ich codzienną aktywność. Wielu pacjentów trafia do chirurga naczyniowego z powodu rozpoznanej przez innych specjalistów choroby jak zwężenie tętnicy szyjnej czy tętniak aorty, gdzie w zaawansowanym stadium konieczne mogą być operacje naprawcze by zapobiec udarowi mózgu czy pęknięciu tętniaka. Współczesna chirurgia naczyniowa to małoinwazyjne operacje wewnątrznaczynowe, operacje hybrydowe oraz operacje klasyczne. Wybór optymalnej metody postępowania pozwala u wielu pacjentów pokonać lub w znacznym stopniu zmniejszyć dolegliwości czy zagrożenie zdrowia związane z chorobami tętnic. Liczną grupą potrzebująca chirurgii naczyniowej są pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek wymagający wytworzenia przetoki dializacyjnej tkz. "linii życia" celem hemodializ.

Paweł Bernat

Dr n. med. Paweł Bernat

Rok urodzenia: 1980

Studia lekarskie: Akademia Medyczna w Lublinie 1999-2005

2005-2008: praca i rozpoczęcie specjalizacji w chirurgii ogólnej w Anglii (University Hospital, Birmingham/Good Hope Hospital, Sutton Coldfield/Heart of England NHS Trust,  Birmingham)

2008-2014: praca i kontynuacja specjalizacji w chirurgii ogólnej w Polsce (Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie)

2014-obecnie: praca w Oddziale Chirurgii Naczyniowej Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

2014 - specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki, kierownik szkolenia specjalizacyjnego - Dr n. med. Tadeusz Dryka

FRAGMENT Z ŻYCIORYSU... "W trakcie szkolenia w dziedzinie chirurgii ogólnej uczestniczyłem w 1633 operacjach, gdzie w 657 przypadkach byłem operatorem i w 976 przypadkach asystowałem. W kwietniu roku 2014 złożyłem egzamin specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii ogólnej przed komisją egzaminacyjną przewodzoną odpowiednio; w części ustnej przez Pana Profesora Ireneusza Krasnodębskiego i części pisemnej przez J.M. Pana Profesora Marka Krawczyka. W czerwcu roku 2014 otrzymałem dyplom
specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej.

2019 - specjalizacja w dziedzinie chirurgii naczyniowej

FRAGMENT Z ŻYCIORYSU... Dalsze zainteresowania kliniczne skoncentrowałem wokół chirurgii naczyniowej. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w roku 2014
rozpocząłem szkolenie w dziedzinie chirurgii naczyniowej. W latach 2014 – 2018, pod okiem Pana Docenta Andrzeja Wolskiego zdołałem rozwinąć swoje dotychczasowe umiejętności chirurgiczne i radiologiczne zabiegowe czego potwierdzeniem jest uczestnictwo w ponad 650 operacjach gdzie w ponad 300 przypadkach byłem operatorem. W trakcie pracy w Oddziale Chirurgii Naczyniowej Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie kontynuowałem pracę naukową. Przy współpracy z zespołem Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzę badanie porównawcze skuteczności diagnostyczne ultrasonografii dopplerowskiej i arteriografii dotętniczej u chorych poddawanych pomostowaniu udowo-podkolanowemu w oparciu o śródoperacyjny pomiar parametrów hemodynamicznych.

2011 - doktorat 

Tytuł pracy doktorskiej: ”Ocena wpływu czynników przed i śródoperacyjnych na wydolność przetok dializacyjnych w obrębie przedramienia i skuteczność ich leczenia metodami wewnątrznaczyniowymi w zależności od typu zespolenia.”

informacje

  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed