Specmed Sp. z o.o. oferuje przeprowadzanie profilaktycznych badań: Wstępnych – wykonywanych przed rozpoczęciem zatrudnienia na danym stanowisku pracy, Okresowych – przeprowadzanych przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia, Kontrolnych – obowiązkowych dla osób przebywających na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Lista lekarzy pracujący w poradni
choroby wewnętrzne,lek. uprawniony do badań lekarskich
choroby wewnętrzne, reumatolog, epidemiolog, lek. uprawniony do badań lekarskich
medycyna rodzinna, medycyna pracy
  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed