W poradni przyjmujemy pacjentów do 18 roku życia , których rodzice lub opiekunowie prawni wybrali dla swojego dziecka w naszej przychodni lekarza pediatrę na podstawie złożonej deklaracji.

Lista lekarzy pracujący w poradni
  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed