Elektrostymulacja

Opis:
W zabiegu elektrostymulacji stosujemy prądy małej częstotliwości złożone z impulsów o różnym przebiegu i częstotliwości , których parametry możemy dowolnie regulować i dowolną ilość razy powtórzyć. Cechą tych prądów jest zdolność wywoływania w czasie ich przepływu skurczów mięśni szkieletowych. Celem zabiegu jest pośrednie pobudzenie w wyniku stymulacji właściwego nerwu i bezpośrednie pobudzenia mięśnia . Zastosowanie: - zapobieganie zanikom odnerwionych mięśni - odbudowa upośledzonych mięśni np. po porażeniach lub po zdjęciu opatrunku. Czas trwania zabiegu 7-15min

Przygotowanie:


Wskazania:


  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed