Tonoliza

Opis:
Polega na stymulowaniu mięśni porażonych spastycznie krótkimi impulsami o wysokim natężeniu, co wywołuje ich skurcz a następnie rozluźnienie. W momencie rozkurczu mięśni agonistycznych (zginacze) stymuluje się serią impulsów modulowanych w amplitudzie mięśnie antagonistyczne (prostowniki). Naprzemienna odpowiedz zginaczy i prostowników przetorowuje ponownie odruchowy mechanizm wzajemnego unerwienia i przywraca czasowo równowagę fizjologiczną. Wskazania: porażenia spastyczne mięśni.Cas trwania zabiegu w zależności od rodzaju schorzenia 10-15min.

Przygotowanie:


Wskazania:


  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed