Prądy Kotza

Opis:
Stymulacja wg Kotz'a, inaczej zwana rosyjską, służy do wzmacniania siły mięśniowej i zwiększenia masy mięśnia, na które oddziałuje prąd. Stosuje się ją na mięśnie o obniżonym napięciu, zanikające po unieruchomieniach. Nie stosuje się tej terapii na mięśnie częściowo i całkowicie odnerwione. Czas trwania zabiegu 10-20min.

Przygotowanie:


Wskazania:


  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed