Aspat

Opis:
ASPAT czyli Aminotransferaza asparaginianowa jest enzymem wewnątrzkomórkowym, który bierze udział w metabolizmie. Największe skupisko AspAT znajduje się w mięśniu sercowym, wątrobie,mięśniach szkieletowych i nerkach .U osób zdrowych są niewielkie ilości tego enzymu we krwi . AspAT uwalniana jest do krwi w stanach uszkodzenia, np. wątroby lub mięśni.

Przygotowanie:


Wskazania:


  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed