Badania psychotechniczne

Wykonujemy badania psychotechniczne i psychologiczne :Badania psychotechniczne kierowców

1. Kierowców zawodowych oraz amatorów
• Kierowców zawodowych oraz amatorów w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E,T)
• Kandydatów na kierowców (Kat. C, D, CE, DE)- Do Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
• taksówkarzy
• Kierowców rajdowych
• Kierowców prowadzących samochód służbowy
• Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
• Kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 metrów
• Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
• kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.
2. Kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub decyzją starosty:
• kierowców skierowanych na badania w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,
• osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
• sprawców i uczestników wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,
• kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
• osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Wykonujemy badania operatorów maszyn:
• Operatorów wózków widłowych
• Operatorów żurawi wieżowych i samojezdnych
• Operatorów suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych
• Operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego np. koparek, dźwigów, maszyn drogowych itp.
• Operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych
• Operatorów sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych np. prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć, prace przy remoncie i montażu sieci trakcyjnych,
• I innych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.)

Usługi
NazwaCena
Badanie instruktorów i egzaminatorów
Badanie psychologiczne Kierowców
Badnie psychotechniczne
Ciemnia
Porozmawiaj z Konsultantem
X
Girl
  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed