Badania psychotechniczne

Wykonujemy badania psychotechniczne i psychologiczne :

Badania psychotechniczne kierowców

Pobierz skierowania:

Skierowanie na badania psychologiczne (kierowca)

1. Kierowców zawodowych oraz amatorów

 • •   Kierowców zawodowych oraz amatorów w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E,T)
 • •   Kandydatów na kierowców (Kat. C, D, CE, DE)- Do Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
 • •   taksówkarzy
 • •   Kierowców rajdowych
 • •   Kierowców prowadzących samochód służbowy
 • •   Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • •   Kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i    długości powyżej 12 metrów
 • •   Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • •   kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.

2. Kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub decyzją starosty:

 • •  kierowców skierowanych na badania w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,
 • •  osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
 • •  sprawców i uczestników wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,
 • •  kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność  przeprowadzenia badania psychologicznego,
 • •  osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

3.Wykonujemy badania operatorów maszyn:

Skierowanie na badania psychologiczne (inni)

 • •   Operatorów wózków widłowych
 • •   Operatorów żurawi wieżowych i samojezdnych
 • •   Operatorów suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych
 • •   Operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego np. koparek, dźwigów, maszyn drogowych itp.
 • •   Operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych
 • •   Operatorów sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych np. prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć, prace przy remoncie i montażu sieci trakcyjnych,
 • •   I innych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.)

 

Usługi
NazwaCena
Badanie instruktorów i egzaminatorów 150 zł
Badanie psychologiczne Kierowców 100 zł
Badnie psychotechniczne 150 zł
Ciemnia 25 zł
 • plustax
 • narodowy fundusz zdrowia
 • zip
 • investland
 • krosnomed