Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer referencyjny:nr 1/2018/UE/1.4. z dnia 02.02.2018 r.
Data:2018-02-02
W postępowaniu na Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach zamówienia publicznego na dostawy, nr nr 1/2018/UE/1.4. z dnia 02.02.2018 r. najkorzystniejszą ofertę zamówienia złożył Wykonawca:

Uzasadnienie wyboru oferty:

  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed