Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer referencyjny:nr 2/2018/UE/1.4.1 z dnia 30.03.2018 r.
Data:2018-03-30
W postępowaniu na Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach zamówienia publicznego na dostawy i roboty budowlane, nr nr 2/2018/UE/1.4.1 z dnia 30.03.2018 r. najkorzystniejszą ofertę zamówienia złożył Wykonawca:

SOLKAN sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 72

36 – 020 Tyczyn

Uzasadnienie wyboru oferty:

  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed