Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer referencyjny:nr 2/2017/UE/1.4. z dnia 25.07.2017 r.
Data:2017-07-25
W postępowaniu na Ogłoszenie o konkursie ofert w ramach zamówienia publicznego na dostawy , nr nr 2/2017/UE/1.4. z dnia 25.07.2017 r. najkorzystniejszą ofertę zamówienia złożył Wykonawca:

Uzasadnienie wyboru oferty:

  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed