Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer referencyjny:nr 1/07/2017/3.3.3POIR/RR
Data:2017-07-26
W postępowaniu na Zapytanie ofertowe, nr nr 1/07/2017/3.3.3POIR/RR najkorzystniejszą ofertę zamówienia złożył Wykonawca:

Nie wpłynęła żadna oferta

Uzasadnienie wyboru oferty:

  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed