Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer referencyjny:Nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK z dn. 10.08.2017r.
Data:2017-08-10
W postępowaniu na Zapytanie ofertowe, nr Nr 2/07/2017/3.3.3POIR/ZK z dn. 10.08.2017r. najkorzystniejszą ofertę zamówienia złożył Wykonawca:

Nie wpłynęła żadna oferta

Uzasadnienie wyboru oferty:

  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed