Od 2013 roku nasze poradnie specjalistyczne zostały przeniesione do nowo otwartego Centrum Medycznego Grodzka gdzie znajdują się : poradnia dla kobiet,chirurgiczna,urazowo-ortopedyczna, preluksacyjna, okulistyczna, dermatologiczna, reumatologiczna poradnia neurologiczna, zdrowia psychicznego, laryngologiczna. Mieszą się też pracownie USG, RTG oraz Laboratorium Analityczne. Na II piętrze znajduje się Centrum Medycyny Prcy. Pacjenci przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00 Lekarze w poradniach specjalistycznych udzielili w 2017 roku ponad 100 tys. porad zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dojazd

Z dworca: Przystanek Grodzka Kino 02 Linia nr 1, 2, 4, 5, 11, 16, 20, A, B, E, G, K, N1 Przystanek Grodzka Szpital 04 Linia nr 16, G

  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed