Usługi medycyny pracy

Pracodawca ma obowiązek dbać o stan zdrowia swoich pracowników. Przejawia się to między innymi w postaci kierowania pracowników na różnego rodzaju badania.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Specmed Sp. z o.o. oferuje przeprowadzanie profilaktycznych badań:

Wstępnych – wykonywanych przed rozpoczęciem zatrudnienia na danym stanowisku pracy,

Okresowych – przeprowadzanych przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia,

Kontrolnych – obowiązkowych dla osób przebywających na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Zakres świadczonych usług jest zgodny z Kodeksem Pracy i Ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r.

 

W ramach Medycyny Pracy na ul. Grodzkiej 47A przeprowadzamy badania lekarskie oraz diagnostyczne min:

Badania lekarza medycyny pracy,

Badania lekarskie kierowców,

Badania specjalistyczne(okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne),

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,

Badania laboratoryjne podstawowe i rozszerzone,

Badania rentgenowskie,

Badania diagnostyczne (spirometria, audiometria, EKG),

Badania dla kandydatów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych,

Szczepienia ochronne.

Inne badania, które wykonywane są w zależności od czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy.

 

Badania profilaktyczne jesteśmy w stanie wykonać w ciągu 1-2  dnia gwarantując przy tym wysoką jakość usług

Wszystkie dodatkowe badania diagnostyczne, konsultacje  specjalistyczne i badania psychologiczne wykonujemy na miejscu.

Usługi
NazwaCena
Badanie Audiometryczne Medycyna Pracy
Badanie Kierowców kategorii . ATB. BE
BAD. KIER. DCE. BE
EKG
KS. SANEPID
KSI AZECZKA ZDROWI
ORZ. LEK. STAN+VAT
ORZECZENIE LEK.
RTG KLATKI PIERS. 35 zł
RTG ŁOKCI 35 zł
RTG NADGARTKOW 35 zł
Spirometria 16 zł
Szczepienie WZW. B 40 zł
WIBRACJA 33 zł
Porozmawiaj z Konsultantem
X
Girl
  • plustax
  • narodowy fundusz zdrowia
  • zip
  • investland
  • krosnomed