Usługi medycyny pracy

Pracodawca ma obowiązek dbać o stan zdrowia swoich pracowników. Przejawia się to między innymi w postaci kierowania pracowników na różnego rodzaju badania.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Pobierz skierowania:

Skierowanie na badania profilaktyczne

Skierowanie na badania psychologiczne (kierowca)

Skierowanie na badania psychologiczne (inni)

 

W ramach Medycyny Pracy Specmed sp. posiada 2 poradnie.

Poradnie Medycyny Pracy

Poradnie Psychotechniczną (Badania Kierowców)

Specmed Sp. z o.o. oferuje przeprowadzanie profilaktycznych badań:

 • Wstępnych – wykonywanych przed rozpoczęciem zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
 • Okresowych – przeprowadzanych przed upływem terminu ważności poprzedniego orzeczenia,
 • Kontrolnych – obowiązkowych dla osób przebywających na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni.

Zakres świadczonych usług jest zgodny z Kodeksem Pracy i Ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r.

W ramach Medycyny Pracy na ul. Grodzkiej 47A przeprowadzamy badania lekarskie oraz diagnostyczne min:

 • Badania lekarza medycyny pracy,
 • Badania lekarskie kierowców,
 • Badania specjalistyczne(okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne),
 • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Badania laboratoryjne podstawowe i rozszerzone,
 • Badania rentgenowskie,
 • Badania diagnostyczne (spirometria, audiometria, EKG),
 • Badania dla kandydatów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych,
 • Szczepienia ochronne.

Inne badania, które wykonywane są w zależności od czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy.

Badania profilaktyczne jesteśmy w stanie wykonać w ciągu 1-2  dnia gwarantując przy tym wysoką jakość usług

Wszystkie dodatkowe badania diagnostyczne, konsultacje  specjalistyczne i badania psychologiczne wykonujemy na miejscu.

Usługi
NazwaCena
Badanie Audiometryczne Medycyna Pracy 30 zł
Badanie Kierowców kategorii . ATB. BE 200 zł
BAD. KIER. DCE. BE 200 zł
EKG 30 zł
KS. SANEPID 2 zł
KSIĄŻECZKA ZDROWIA SANEPID 40 zł
ORZ. LEK. STAN+VAT 90 zł
ORZECZENIE LEK. 70 zł
RTG KLATKI PIERS. 40 zł
RTG ŁOKCI 38 zł
RTG NADGARTKOW 35 zł
Spirometria 30 zł
Szczepienie WZW. B 40 zł
WIBRACJA 33 zł
Porozmawiaj z Konsultantem
X
Girl
 • plustax
 • narodowy fundusz zdrowia
 • zip
 • investland
 • krosnomed